Чаек айыл аймагындагы токтомдор Токтом № 5 15.11.2019

21 Ноября 2019

Чаек айыл аймагынын айылдык Кеңешинин (XXIX-чакырылышынын) кезектеги XIV- сессиясы 
Токтом № 5

                  Чаек айылы                                                                                                                                                                           2019-жылдын   15-ноябры.

Жарандарды жана  алардын  бирикмелерин  тартуу менен жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү  боюнча  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин биргелешкен мониторингин жана  баалоону жүргүзүү  жөнүндө типтүү жобону бекитүү жөнүндө

ЖҮКТӨП АЛУУ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​​