Мыйзам чыгаруучулук

1.Конституция, кодекстер

 

2.Мыйзамдар


3.Кыргыз Республикасынын Президентинин буйруктары


4.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору


5.Жергиликтүү жамааттын уставы, айылдык Кеңештин Типтүү регламенти, айыл өкмөтүнүн Типтүү регламенти

 

1. Конституция, кодекстер

2010-жылдын 27-июнундагы Кыргыз Республикасынын Конституциясы


Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, 2016-жылдын 16-майы № 59

 

2. Мыйзамдар

КР Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө” 2016-жылдын 16-майы № 60


Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө


КР Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, 2016-жылдын 30-майы № 75


КР Мыйзамы Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө


КР Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”


КР Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”


КР Мыйзамы Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө


КР Мыйзамы Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө


КР Мыйзамы Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө, Бишкек шаары, 2000-жылдын 13-январы N 3


КР Мыйзамы Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө, Бишкек шаары, 2002-жылдын 15-марты N 37


КР Мыйзамы Жер казынасы жөнүндө, Бишкек шаары, 2012-жылдын 9-августу N 160


КР Мыйзамы Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө, Бишкек шаары, 2011-жылдын 14-июлу N 98


КР Мыйзамы Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө, Бишкек шаары, 2011-жылдын 14-июлу N 96

 


КР Мыйзамы Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө, Бишкек шаары, 2011-жылдын 15-июлу N 101


КР Мыйзамы "Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө", 2014-жылдын 17-июлу № 139

 

3. Жергиликтүү жамааттын уставы, айылдык Кеңештин типтүү регламенти

Айылдык кеңештин иш аракеттеринин Типтүү планынын долбоору (март 2017-ж.)


Айылдык кеңештин Туруктуу комиссиясынын иш аракеттеринин Типтүү планынын долбоору (март 2017-ж.)


Айылдык кеңештин Типтүү регламенти (кыр.)

 

Айыл өкмөтүнүн Типтүү регламенти


Жергиликтүү жамааттын уставы