ЧАЕК АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН 2024-2029-ЖЫЛДАРГА СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ ПРОГРАММАСЫ

{\color{Red} {\color{Red} }}{\color{Red} }                   МАКУЛДАШЫЛДЫ                                                                             БЕКИТЕМИН

Чаек айылдык кеңешинин төрагасы                                           Чаек айыл өкмөтүнүн башчысы                                               

____________А.Муталиев                                                                     ____________ Т.Кучмуратов                   

“____”____________2024-ж.                                                                  “____”____________2024-ж.

 

ЧАЕК АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН 2024-2029-ЖЫЛДАРГА СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ ПРОГРАММАСЫ
1-БӨЛҮМ. АЙМАКТЫН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ

 

 

Географиялык абал

Чаек айыл аймагы Жумгал районунун чыгыш бөлүгүндө жайгашып, чыгыш тарабынан Байзак айыл аймагы, батыш тарабынан Мин-Куш-айыл аймагы, түштүктөн Тянь-Шань тоолору менен чектешип турат.

Айыл аймактын борбору – Чаек айылы.
Республиканын борборунан 360 км алыстыкта, ал эми облустун борборунан 240 км алыстыкта.
Айылдык аймак 1928-жылы түзүлгөн.

Жалпы аянты (га) 45191,2 га
Ландшафт и природные условия Аймактын басымдуу бөлүгү тоолуу, деңиз деңгээлинен 1800 метр бийиктикте жайгашкан. Кышы катаал, алты айга чейин созулат, абанын температурасы -15 оС , -30 оС . Жай мезгилинде абанын температурасы +23 оС , +30 оС  чейин жетет. Жылына 250дөн 400 ммге чейин жаан-чачын жаайт
АА калкы (адамдар), анын ичинде: 18282 адам
с. Чаек (айыл аймактын борбору) 3 823 адам
с. Ак-Татыр 2 775  адам
с. Беш-Терек 933  адам
с. Чукур-Аксеки 2 840  адам
с. Шортон 2 212  адам
с. Кызыл-Жылдыз 2 411  адам
с. Көк-Ой 2 667  адам
с. Кичи-Арал 276  адам
с. Арал 345 адам
СЭӨПтүн максаты

Чаек айыл аймагынын 2024-2029-жылдарга карата социалдык-экономикалык өнүгүү программасын (СЭӨП) түзүүнүн башкы максаты калктын ар тармактардагы жашоо денгээлин жогорулатуу, ошондой эле келечек муундун экономикалык, социалдык жана экологиялык бакубаттуулугун камсыздоону камтыйт.

Мындан тышкары программа өзүнө социалдык жактан муктаж,  мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды, аярлуу катмарларды,  аялдарга колдоого багытталган чараларды камтыйт.
2 БӨЛҮМ. КАЛК

 

2.1. (таблица) Калк жана эмгек ресурстары  
Категория Факт Күтүү Прогноз
2021 ж. 2022 ж. 2023 ж. 2024 ж. 2025 ж. 2026 ж. 2027 ж. 2028 ж. 2029 ж.
Калктын жалпы саны (жыл башындагы туруктуу калктын саны, адам) 18304 18313 18282 18295 18307 18321 18335 18348 18361
алардын арасында аялдар 9252 9115 9026 9032 9039 9045 9051 9057 9064
Өсүү темпи (%)   0,1% -0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,01% 0,1% 0,1%
Эмгекке жарамдуу  курактагы калк (адамдар): 12283 12288 12313 12337 12345 12356 12361 12368 12378
алардын арасында аялдар 6542 5912 5843 5855 5859 5865 5867 5871 5876
Өсүү темпи (%)   0,05% 0,2% 0,2% 0,06% 0,08% 0,04% 0,05% 0,08%
Иш менен камсыз болгон калк (адамдар) 2642 2690 2913 3058 3210 3370 3538 3714 3899
алардын арасында аялдар 1321 1342 1456 1522 1610 1683 1779 1932 1934
Айыл чарба 1683 1706 1909 2017 2147 2265 2400 2547 2702
Өнөр жай 78 87 92 98 102 108 115 117 123
Иштетүү 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соода 276 287 300 309 312 325 334 340 352
Транспорт жана байланыш 75 78 80 83 85 87 92 95 97
Башка кызматтар (туризм) 480 480 480 492 500 503 507 512 517
Кайра иштетүү 0 0 0 7 12 14 22 27 32
Жумушсуз калк (адамдар) 384 278 196 47 29 27 0 0 0
алардын арасында аялдар 116 104 74 21 14 13 0 0 0
Өсүү темпи (%)   -27,9 -29,5 -3,6% -8% -3,5% -6,5% 0% 0%
Жакырчылыктын  чегиндеги калк (адамдар) 1314 1752 1772 1722 1672 1622 1568 1517 1467
алардын арасында аялдар 788 1043 1063 1038 1015 990 963 937 912
Өсүү темпи (%)   33% 1,1% -2,8% -2,9% -2,9% -3,3% -3,2% -3,3%
Миграцияланган эмгекке жарамдуу калк (эл аралык миграцияга байланыштуу кеткендер, адамдар) 577 532 516 500 482 467 436 412 389

Алардын арасында аялдар

270 249 243 265 226 219 213 202 191
 
2.2. Эмгекке жарамдуу калктын санынын өсүшүн, иш менен камсыз кылуу маселелерин жана эмгек миграциясын талдоо  

 

 

2024-жылы Чаек айыл аймагынын тогуз айылы биригип жалпы калкы 18282 адам. Мунун ичинен 9026 аял жолдоштор түзөт. 2028-жылга карата калктын өсүшү 1% күтүлүүдө. Калктын ичинен эмгекке жарамдуу адамдар 12313 адам, мунун ичинен 5843 аялдар. Бүгүнкү күндө иш менен камсыз болгон калк -  2913 адам. Жумушсуздар 196 калк, мунун 74 аял жолдоштор. Айыл аймак боюнча жакырчылык деңгээли 1772 адам болсо, мунун себеби:

-Өнөр-жай кайра иштетүүчү, чакан кичи ишканалардын аздыгы
-Бизнес жаатында долбоорлордун жазылбагандыгы, маалыматтардын жетишсиздиги
-Жакырчылыктын денгээлин жоюудагы программалардын жоктугун
-Калктын туруктуу жумуш орду менен камсыз болуусунун жоктугу
-Калктын эмгекке жарамдуу катмарынын чет өлкөлөргө чыгып кетиши

Жогорудагы критерийлердин негизинде 2029-жылга 256 адамга жумушсуздук кыскарат. Буга себеп:

-Өнөр-жай кайра иштетүүчү, чакан кичи ишканаларды салуу, куруу үчүн ар кандай окутуу тренингдерди уюштуруп, долбоор жазууга үйрөтүү.
-Тигүү цехтерин өркүндөтүү менен үйдө отурган кыз-келиндерди жумушка тартып, колдоо.
-Бизнес баштоого, ишкерликти өнүктүрүүгө ар кандай окуу-семинарларды уюштуруу, калкка ар тараптан колдоо көрсөтүү
-Жумушсуздуктун деңгээлин төмөндөтүү үчүн айыл чарба, мал чарба продукцияларын кайра иштетүүчү чакан цех, ишканаларды салуу
-Айыл ичинде ички туризмди (кышкы-жайкы) өнүктүрүү
-Кол өнөрчүлүк, орто, чакан ишканаларды ачуу, тейлөө сферасын жакшыртуу (соода, желимдөө, АЗС) ж.б.

Эмгекке жарамдуу калктын ичинен миграцияга 2023-жылга 516 адам сыртка жумуш иштеп жана окууга кетишкен. 2029-жылга 188 адамга кыскарат. Себеби эмгекке жарамдуу адамдар айыл ичинен турак-жай жана жумуш менен камсыз болуп калат.

 

3-БӨЛҮМ. КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР  ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ИНФРАСТРУКТУРА
 

 

 
3.1. (таблица) Кызмат көрсөтүүлөр жана жергиликтүү инфраструктура  
Категория факт күтүү прогноз
2022-ж. 2023-ж. 2024-ж. 2025-ж. 2026-ж. 2027-ж. 2028-ж. 2029-ж.
Таза ичүүчү сууга жетүү (%) 53% 62% 72% 87% 100% 100% 100% 100%
Үй чарбаларын катуу калдыктарды чыгаруу менен камтуу (%) 30% 30% 85% 90% 100% 100% 100% 100%
Муниципалдык жолдордун канчасы асфальттанган (%) 7,5% 7,5% 7,5% 8% 8% 8,5% 9% 9%
Коомдук жайларды жарыктандыруу (%)                
Спорт секцияларына тартылган жарандардын саны (адамдар) 250 349 421 575 602 690 721 810
анын ичинде  аялдар (кыздар) 73 94 119 220 275 293 315 390
Маданият тармагындагы ийримдерге тартылган жарандардын саны (адамдар) 172 172 172 200 250 250 250 250
анын ичинде  аялдар (кыздар) 127 127 127 140 140 146 146 155
Балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтуу (%) 64,3% 64,3% 64,3% 64,3% 89,3% 97% 97% 97%
10000 калкка эсептегенде врачтардын жана орто медициналык персоналдын саны (район боюнча) 32 32 32 33 33 33 35 35
Калкты турак-жай менен камсыз кылуу (%) 48 48 48 48 48 52 53 61
 
3.2. Учурдагы кырдаалды талдоо  

Таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу: 2026-жылга карата калктын 100%  таза суу менен камсыз болот, себеби 2024-жылы айыл ичиндеги таза суу системасын жаныртуу долбоору ишке ашырылышы күтүлүүдө, долбоор ишке ашкан соң калкты таза суу менен камтуу жогорулайт. Бүгүнкү күндө таза суу маселеси төмөнкү көйгөйлөргө дуушар болууда:

-Чаек айылында суу түтүктөрү эскилиги жеткен, акыркы күндөрү авариялык өчүрүүлөр бирин-сирин бар, Беш-Терек, Кичи-Арал, Арал айылдарында таза суу тартыла элек;
-Кызыл-Жылдыз айылындагы жаңы конуштарга кошумча суу түтүктөрү тартылган эмес;
-Калк көбүнчө таза суу үчүн төлөмдөрдү өз убагында төлөбөй келет.

Үй чарбаларын катуу калдыктарды чыгаруу менен камтуу ошондой эле көйгөй болуп саналат жана 2024-жылы 85% деңгээлинде күтүлөт, төмөнкү көйгөйлөр жогорку пайызга жетишүүгө тоскоол болууда:

-Таштандылардын көп бөлүгү сорттолбойт же жок кылынбайт, бул таштанды полигонун башкарууга мүмкүн болбогон башаламандыкка алып келет;
-Таштанды контейнерлеринин жетишсиздиги;
-Таштандыларды чогултуу үчүн жумушчулардын жетишсиздиги, эмгек акынын аздыгы;
-Таштандыларды кайра иштетүүчү жабдуулардын жоктугу.

2023-жылдын башында таштанды чыгаруу тарифи ар бир үй үчүн 50, коммерциялык абоненттерге 100 сомдон белгиленген, 2024-жылга бул тариф 100% жогорулатуу пландалууда. 2024-жылы муниципалдык ишканага таштанды чыгаруучу атайын техника сатып алуу пландалууда жана муниципалдык менчикте турган техникаларды пайдалануу менен Кызыл-Жылдыз, Көк-Ой айылдарын катуу калдыктарды чыгаруу менен камтуу пландалууда

Ички жолдордун абалы: Айыл аймактын ички жолдорунун узундугу жалпы  60 км түзөт. 2023-жылы ААдагы асфальтталган жолдордун үлүшү 4,5 км  түзөт . ААнын жол тармагы төмөнкүдөй көйгөйлөргө туш болууда:

-АА аймагындагы ички жолдорду асфальттоого каражат жетишсиз;
-Айыл ичиндеги чоң жолдун боюнда жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуардын толук кандуу талапка жооп бербегендиги;
-Керектүү сандагы жол белгилеринин жоктугу;
-Кээ бир үй чарбаларында үй, тосмо же дубал тротуар линиясына чейин созулат;
-Таштак жолдордо шагыл жок;

 Коомдук жайларды көчөлөрдү жарыктандыруу менен камтуу 2023-жылы 85% түздү, бул маселени чечүү каражаттын жетишсиздиги жана АА калкы тарабынан уюштурулган демилгелердин жоктугу менен татаалдашат.

100% га чейин жогорулатуу күтүлүүдө

Спорт: ААдагы спортчулардын саны 2024-жылга карата 421 адам деп болжолдонууда, бул чоң көрсөткүч эмес, бирок 2029-жылга карата спорттук машыгуу үчүн материалдык базаны өнүктүрүү жана спортту жайылтуу жолу менен аны 810 адамга жеткирүү пландаштырылууда. Айыл аймакта спорттун өнүгүшүнө төмөнкү маселелер таасир этет:

-Көк-Ой айылында заманбап талаптарга жооп берген заманбап спорт комплекстеринин жоктугу (талапка ылайык жооп берген спорт комплекс,спорт залдарда машыгууга балдардын саны өсөт);
-Спортчуларды даярдоо үчүн спорттук инвентарлар жетишсиз;
-Улуттук оюндарды өткөрүүгө колдоонун жоктугу;
-Улуттук ат оюндарын өткөрүү үчүн ипподромдун жоктугу;
-Аялдар үчүн атайын фитнес клубдун же атайын ден соолукту чыңдоо борборунун жоктугу;
-Чуркоо жана велосипед тебүү үчүн атайын бөлүнгөн/жабдылган аймактардын жоктугу.

Айыл өкмөт аппаратында жаштар менен иштөө жана спортту өнүктүрүү боюнча адистин жоктугунан улам каражаттын тартыштыгы курчуп жатат .

 

Маданий өнүгүү: Айыл аймакта 2 маданият үйү, 4 китепкана бар. 2023-жылга карата маданий иш-чараларга катышуучулардын саны 172ге жакын адамды түзөт, бул багытта дагы көйгөйлөр бар:

-Атайын уюштурулган маданий иш-чараларга көпчүлүктүн кайдыгерлиги;
-Маданият үйлөрү капиталдык оңдоого жана жабдууга шашылыш муктаждык бар;
-Маданият үйлөрүндө музыкалык аспаптардын (клавиатура, аккордеон, гитара ж.б.) жоктугу;
-Атайын форманын (көркөм кийимдердин) жоктугу;
-Бий залынын жана ага керектүү жабдуулардын жоктугу;

Чаек айыл аймагына караштуу 7 орто мектеп 6 бала-бакча, 3 үч сааттык бала бакча бар. Билим берүүдөгү негизги көйгөйлөр мектепке чейинки билим берүү тармагына байланыштуу, бала бакчаларда орундар жетишсиз жана көп сандагы балдар кезекте турат. 2023-жылы мектепке чейинки билим берүү кызматтары менен балдардын 45% гана камтылган. СЭӨПтө каралган чаралардын аркасында 2029-жылы балдарды бул кызматтар менен камсыз кылуу 90% га көбөйүшү керек.

-Квалификациялуу окутуучу адистерди тартуу (орус, кыргыз, англис, ж.б.)
-Маалыматтык технологиялар боюнча адистерди даярдоо.
-Көп тилдүү билим берүүнү киргизүү .
-Окуу китептери менен камсыз кылуу (орус классы жана предметтери үчүн)
-Лабораториялык жабдуулардын жетишсиздиги, көрсөтмө куралдардын жетишсиздиги
-Балдар менен ата-энелердин ортосундагы байланышты чыңдоо жана - педагогика жана психология маселелери боюнча консультацияларды өткөрүү (Эне мектеби);
-Мектепти толук санариптештирүү, класстарга, ашканаларга, спорт залдарына видеокөзөмөл орнотуу;
-Дистанттык окутууга жана модулдук системага класстан тышкаркы иштерди киргизүү;
-Мектептердин материалдык-техникалык абалынын начардыгы .

Ден соолук маселелери :

Чаек айылында Э.Матыев атындагы жалпы дарыгерлер-практикалык борбору, 3 ФАП жана 3 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу Чаек айыл аймагынын элине медициналык жардам көрсөтүп келет. Жалпысынан 32 кызматкер эмгектенет. Учурда оорукананын ичи жана сырты жакшы абалда. Бирок, кээ бир медициналык жабдуулар жок. Айылдын санитардык абалы канааттандырарлык. Жугуштуу оорулардын чыгышы, бала бакчаларды, мектептерди жабуу фактылары катталган жок.

Саламаттыкты сактоо тармагында төмөнкүдөй көйгөйлөр байкалат:

-Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна кадрлардын жетишсиздиги;
-Калктын жугуштуу оорулар жөнүндө маалыматынын жоктугу;
-Айыл ичинде чалуулар болгондо жөө басууга туура келет, эгер бейтап катуу ооруп калса, унаа керек

Корутундулар жана сунуштар :

Жергиликтүү аймактын инфраструктурасы , аны менен коштолгон кызматтар сыяктуу эле олуттуу жакшыртууга муктаж.       -тиричилик таштандыларын чыгаруу  жаатында катуу калдыктарды сорттоо, кайра иштетүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашыруу зарыл, полигондордун ирээттүүлүгүнө көзөмөл кылууну талап кылат.                                                                             -Маданиятты жана спортту өнүктүрүү үчүн жаңы объектилерди түзүү, жабдууларды сатып алуу да талап кылынат.           мектепке чейинки мекемелерде орундардын жетишсиздиги көйгөйү бар – балдардын 45%ы гана мектепке чейинки билим берүү кызматтары менен камсыздалган.                                                                                                                                                                      Ошентип, көпчүлүк кызматтарды көрсөтүүнүн деңгээли жана жергиликтүү маселелердин чечилиши АА инфраструктурасынын абалынан көз каранды, бул олуттуу инвестицияны талап кылат. СЭӨП жергиликтүү инфраструктураны калыбына келтирүү боюнча кадамдарды, анын ичинде суу түтүктөрүн, жол участокторун жана бала бакчаларды курууну карайт.

 
3.3. Жергиликтүү коомчулуктун артыкчылыктуу муктаждыктарын талдоо  
Приоритет Мүмкүн болгон чаралардын жалпы сүрөттөлүшү Күтүлгөн натыйжа жана убакыт

Таштандыны кайра иштетүү

1.Таштандыларды сорттоону уюштуруу (Полигонго контейнер коюп, сорттоо пунктун ачуу)
2.Сорттолгон таштанды калдыктарын кайра иштетүүгө даярдоо (гидравликалык пресс сатып алуу)
3.Макулатураны кайра иштетүүчү жабдыктарын сатып алуу

4.Даараткагаз чыгаруучу жабдууну сатып алуу
2024-жыл ичинде сортировка жана кайра иштетүү уюштурулду жана өндүрүлгөң продукция сатыкка чыгып, пайда келтире баштайт
Чаек айыл аймагынын калкын таза суу менен 100% камсыз кылуу Чаек айыл аймагындагы Чаек айылынын таза суу системасын реконструкциядан өткөрүү жана Беш-Терек, Арал, Кичи-Арал айылдарына сугат суу системасын реабилитациялоо Чаек айыл аймагынын калкы 2026-жылга 100% камсыз болот
3.4. Социалдык жана жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүүгө байланышкан бюджеттик инвестициялардын зарылдыгын талдоо  
Инвестициялык артыкчылыктар Мүмкүн болгон долбоордун жалпы сүрөттөлүшү Күтүлгөн натыйжа жана убакыт Болжолдуу наркы (миң сом)
Чаек айыл аймагы боюнча айдоо жерлердеги суунун тартыштыгын жоюу

Кызыл-Жылдыз айылындагы Ак-Иймек каналын ремонттоо

2024-жыл ичинде. Канал ремонттон өтсө сугат суунун жоготуулары азаят 4447,2
Кызыл-Жылдыз айыл ичиндеги огороддорду жана 40 га участогундагы үлүш жерлерди сугат суу менен толук кандуу камсыз кылуу максатында Чон-Арыкты гешкалоо 2024-2025-жылдар ичинде. Огороддор жана үлүш жерлер сугат суу менен толук кандуу камсыз болот 2200,0
Кызыл-Жылдыз айылындагы Кара-Дөбө өрөөнүнө сугат суу үчүн 6 км арыкка гешка орнотуу 2024-2026-жылдар ичинде. 10000,0
Кызыл-Жылдыз айылындагы Ак-Булак, Ак-Иймек, Боктай участокторундагы БСРлерди калыбына келтирүү 2024-2028-жылдар ичинде. БСРлер калыбына келтирилет 3000,0
Кызыл-Жылдыз айылындагы Чолок-Терек өрөөнүнө насос менен суу тартуу 2024-2025-жылдар ичи. Бул долбоор ишке ашса кайрак, суу жетпеген жерлердин санын азайтуу мүмкүнчүлүгү пайда болот 1000,0
Суу сактагычты жана сугат системасын калыбына келтирүү

2024-2027-жылдар.

Чаек айыл аймагына караштуу Коо участкасындагы БСР толук ремонттон өтүп, 590 га жер суу менен камсыз болуп, суунун тартыштыгынан иштетилбей жаткан айдоо аянттары иштетилет.
200,0
Көк-Ой айылындагы Ак-Талаа өрөөнүнө сугат суу үчүн 6 км гешка орнотуу 2024-2027-жылдар сугат суу жоготуулары азаят 10000,0
Көк-Ой айылындагы Бекичи каналына сугат суу үчүн 4 км гешка орнотуу 2024-2025-жылдар сугат суу жоготуулары азаят

9000,0

Бакел кыштоосунан Бел-Өтөк кыштоосуна суу тартуу (8 км аралыкка) 2024-2025 жылдар ичи  
Чаек айыл аймагынын калкын электр энергиясы менен камсыздоо сапатын жогорулатуу Чаек айыл аймагындагы авариялык абалдагы столбаларды жаңыртуу 2024-2028-жылдар ичи. Бул долбоор ишке ашып калса жалпы Чаек айыл аймагындагы авариялык абалдагы столбалар ремонттолсо авариялык өчүрүүлөрдүн саны азаят, ошону менен электр энергиясын пайдалануучуларга жаралган ынгайсыздык жокко чыгат. 4500,0
Кызыл-Жылдыз айылындагы Майда-Дөбө участогуна трансформатор орнотуу

2024-2025-жылдар ичи.

Трансформатор орнотулса Майда-Дөбө участогунда жашаган 100гө чукул түтүндү электр энергиясы менен толук кандуу камсыз кылууга мүмкүнчүлүк жаралат. 
350,0

Кызыл-Жылдыз айылындагы Майда-Дөбө участогуна электр чубалгыларын алмаштыруу жана мамыларды орнотуу

2024-2025-жылдар ичи

Электр чубалгыларын алмаштыруу менен электр кубатын жоготууларды азайтат жана болжолдуу авариялык өчүрүүлөрдү алдын алат.
250,0
Чаек айыл аймагынын социалдык инфраструктурасын жакшыртуу Чаек айыл аймагындагы Кекилик уулу Жолдошбек атындагы орто мектебинин короосуна брусчатка төшөө 2024-жыл ичи. Долбоордун ишке ашуусу менен мектептин инфратүзүмү жакшырат. 1000,0
Чаек айыл аймагындагы Миңбаев Эрнис атындагы бала бакчасына талапка ылайык сырткы ажаткана куруу, терезелерин алмаштыруу, канализациясын куруу 2024-жыл ичи. Бала бакчанын тарбиялануучуларына жана тарбиячыларына ынгайлуу шарт менен камсыз болот. 1500,0
Чаек айылындагы Шабданбек уулу Алтынбек атындагы бала бакчасын толук капиталдык ремонттон өткөрүү 2024-жыл ичи. Долбоордун ишке ашуусу менен бала бакчанын имараты боюнча бардык көйгөйлөр чечилет. 4287,9
Чаек айылындагы Т.Турсунбаева атындагы мектеп-гимназиясынын капиталдык ремонттон өтүүсүн бүткөрүү 2024-жыл ичи. Т.Турсунбаева атындагы мектеп-гимназиясынын капиталдык ремонттон өткөн соң имараттын жылуулук системасы жаныртылат жана окуучулардын билим алуусуна ынгайлуу шарттар түзүлөт. 82000,0
Чаек айыл аймагындагы Б.Кожоналиева атындагы орто мектебинин ашканасын капиталдык ремонттон өткөрүү 2024-жыл ичинде. Долбоор мектептин 1-4-классынын окуучуларын жакшы шарт менен камсыздайт. Окучууларга ысык тамак берилип баштайт. 1000,0

Чаек айылындагы балдар билим алуучу борборду капиталдык ремонттон өткөрүү

2024-жыл ичинде. Билим алуу борбору ачылган сон жаштардын мектептен тышкаркы билим алуусуна, дүйнө таанымын кенейтүүгө ынгайлуу шарттар түзүлөт. 1000,0
Чаек айыл аймагына караштуу Арал айылындагы ҮДТнын имаратын капиталдык ремонттон өткөрүү 2024-2026-жылдар  ичинде. Азыркы учурда авариялык абалда турган имараттын абалы жакшырат,  жумушчуларга жаралган көйгөйлөр жоюлат.  2000,0
Чаек айыл аймагындагы К.Акиев атындагы музыкалуу драма театрынын имаратын куруу боюнча долбоор даярдоо 2024-жыл ичинде 1000,0
Чаек айылына коомдук даараткана куруу 2024-жыл ичинде. Долбоордун ишке ашуусу менен Чаек айылынын тургундары жана конокторунун ыңгайлуулугу үчүн  ысык суу, муздак суу, кыштын күнү жылытуу системасы каралган даараткана салынат. Андан тышкары долбоордун алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын шарттары да каралган.  Даараткананы ижарага берүү менен жергиликтүү бюджетти толуктоо мүмкүнчүлүгү жаралат. 4200,0
Чаек айыл аймагына караштуу Шортон айылына үстү жабык футбол аянтчасын куруу 2024-2025-жылдар ичи. Долбоордун ишке ашуусу  менен Чаек айыл аймагынын калкынын спортко кызыгуусу артып, спорт секцияларына тартылган жарандардын саны өсөт. Айыл амактын жалпы спорт тармагы өнүгөт 10000,0
Кызыл-Жылдыз айылынын кире беришиндеги арканы реконструкциялоо 2024-2025-жылдар ичи 350,0
Кызыл-Жылдыз айылындагы мурунку айыл өкмөтүнүн конторасына көмүр сактоочу кампа куруу 2025-2026-жылдар ичи. Көмүр кампанын жоктугуна байланыштуу кантордун жанына ачык жерде сакталууда. Бул жагдай көмүрдүн сыйымдуулугун жоготуп, көмүр отунун пайдалануу чыгымын көбөйтүүдө. Кампанын курулуусу менен жогоруда көрсөтүлгөн көйгөй чечилет. 740,0
Кызыл-Жылдыз айылындагы муз аянттын Майда-Дөбө участогуна көчүрүү 2024-2025-жылдар ичи. Муз аянтынын азыркы жайгашкан жери саздак болгондуктан, аянтчаны тоңдуруу кыйынчылыктар менен коштолууда. Спорттук иш-чаралардын белгиленген мөөнөтүнө тоңдуруп жетишпей калган учурлар кездешет. Майда-Дөбө участогуна көчүрсөк муз аянтын спорттук иш-чараларды өз убагында өткөрүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Андан тышкары муз аянтчасын иштетүүгө ижарага берүү менен жергиликтүү бюджетти толукталат. 1500,0
Көк-Ой айылына спорт зал куруу 2024-2025-жылдар ичи. 22985,2
Көк-Ой айыл өкмөтүнүн имаратына көмүр кампа салуу 2026-2027-жылдар ичи. Көмүр кампанын жоктугуна байланыштуу кантордун жанына ачык жерде сакталууда. Бул жагдай көмүрдүн сыйымдуулугун жоготуп, көмүр отунун пайдалнуу чыгымын көбөйтүүдө. Кампанын курулуусу менен жогоруда көрсөтүлгөн көйгөй чнечилет. 740,0
Чаек айыл аймагына караштуу Ак-Татыр айылындагы 16 жаңы конушуна 240 орундуу бала бакча куруу 2024-2025-жылдар ичи. Жалпы Чаек айыл аймагындагы бала бакчаларга кезекте турган  жаш жеткинчектердин саны азаят. 200000,0
Чаек айылынын кире беришине флагшток куруу 2024-2025-жылдар ичи

5000,0

Чаек айылындагы Минбаев Эрнис атындагы бала бакчаны толук капиталдык ремонттон өткөрүү

2024-2028-жылдар. 

  8000,0

Чаек айыл аймагынын Арал, Кичи-Арал айылдарынын борбордук көчөлөрүн жарыктандыруу 2024-жыл ичинде. Долбоор ишке ашып калса азыркы учурда болуп аткан жол кырсыктарынын саны азайып, коопсуздук жакшырат. 2000,0
Чаек айыл аймагындагы Ак-Татыр бакчасынын балдар ойной турган аянтчасын тосуу 2024-жыл ичинде 1000,0
Ш.Исабекова атындагы паркты толук реконструкциялоо

2024-2025-жылдар ичи. Долбоордун ишке ашуусу менен Чаек айылынын жергиликтүү тургундарына эс алуусу үчүн жана келген туристтер үчүн жакшы шарт түзүлөт. Айылдын туризм тармагынын өнүгүүсүнө да чон салым кошот.  

9181,6
Кызыл-Жылдыз айылындагы ички жолдорго кум-шагыл төшөп оңдоо

2024-жыл ичи.

500,0
Көк-Ой айылындагы эски паркты кайра жаңылоо 2024-2025-жылдар ичи. Көк-Ой айылынын жергиликтүү тургундарынын  эс алуусу үчүн жана келген туристтер үчүн жакшы шарт түзүлөт. Айылдын туризм тармагынын өнүгүүсүнө да чон салым кошот.   4569,0
Чаек айыл аймагына караштуу Кызыл-Жылдыз айылындагы “Чон-1” арыгындагы чым кулакты калыбына келтирүү 2024-жылдын 1-2-кварталы 50,0
Чаек айылындагы Э.Матыев көчөсүнүн 1 км 200 метр аралыкты асфальттоо 2024-жыл ичи 2200,0
Жашылдандыруу-көрктөндүрүү Чаек айыл өкмөтүнүн алдына түзүлгөн муниципалдык ишканага жол тазалап, кар күрөгөн атайын техника сатып алуу 2024-2025-жылдар ичи. Чаек айыл өкмөтүнүн алдында түзүлгөн Муниципалдык ишкананын техникалык базасы чындалат.  3500,0
Кызыл-Жылдыз айылынын ичиндеги маркумдар коюлган эстеликтерди тосуу 2024-2025-жылдар ичи. Маркумдар коюлган жайдын тегереги тосулбагандыктан мал аралап кеткен учурлар кездешет. Ошондуктан маркумдар коюлган жайдын тегерегин тосуу маанилүү. 500,0
Билим берүү тармагынын материалдык-техникалык базасын чыңдоо Кызыл-Жылдыз айылынын орто жерине бала бакча ачуу 2024-2026-жылдар ичи Жалпы Чаек айыл аймагындагы бала бакчаларга кезекте турган  жаш жеткинчектердин саны азаят. 20000,0
Кызыл-Жылдыз айылындагы К.Акиев атындагы орто мектебинин айланасын тосуу 2024-жыл ичи. Мектептин инфраструктурасы жакшырат жана окуучулардын коопсуздугу бекемделет. 500,0
Кызыл-Жылдыз айылындагы К.Акиев атындагы орто мектебине кошумча ашкана жана актовый зал куруу 2024-2026-жылдар ичи. Мектептин окуучулары ысык тамак менен камсыздалат. Андан тышкары мектептин коомдук-маданий иш-чараларын өткөрүүгө ыңгайлуу шарт пайда болот. 10000,0
Кызыл-Жылдыз айылындагы К.Акиев атындагы орто мектебине 13 даана интерактивдик доска алуу. 2024-2026-жылдар ичи. Интерактивдик доска алуу менен мектептин санариптешүү деңгээли жогорулайт 1300,0
Чаек айыл аймагына караштуу Турусбек уулу Султан атындагы орто мектебинин подвалына спорт секциясын ачууга шаймандарын алуу 2024-жыл ичинде. Спорт секцияларына тартылган калктын саны өсөт. 300,0
“Күн желеси” бала бакчасына кошумча корпус куруу (ашкана, балдар тамактануучу жай, от казан) 2024-2026-жылдар ичи. Бала бакчанын тарбиялануучуларына тамактануу ашрттары жакшырат. 2300,0

Кичи-Арал айылына бала бакча салуу

2024-2027-жылдар ичи. Кичи-Арал айылынын жаш жеткинчектери мектепке чейинки билим берүү менен камсыз болот. 11000,0
Б.Кожоналиева атындагы орто мектебине кошумча корпус куруу (ашкана ж.б.) 2024-2027-жылдар ичи. 2500,0
Арал айылындагы бала бакчага кошумча корпус салуу 2024-2028-жылдар ичи  
Маданият тармагын өнүктүрүү Кызыл-Жылдыз айылына клуб салуу 2024-2028-жылдар ичи. Маданият тармагындагы ийримдерге тартылган жарандардын саны өсөт. 60000,0
Көк-Ой айылдык маданият үйүнө кинотеатр уюштуруу максатында интерактивдик доска сатып алуу 2025-2026-жылдар ичи 600,0
Санариптештирүү Чаек айыл өкмөтүндө “Бирдиктүү терезе” принцибин ишке киргизүү, калкты тейлөө борборун ачуу 2024-жыл ичинде. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жогорулайт 1000,0
Жалпы:  
 
4-БӨЛҮМ. ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮГҮҮ

 

4.1. (таблица) Экономикалык өнүгүү (миң сом)  
Категория Факт Ожид. Прогноз    
2021-ж. 2022-ж. 2023-ж. 2024-ж. 2025-ж. 2026-ж.  
Экономиканын негизги тармактары боюнча өндүрүштук фонддор:              
Жер 0 0 0 0 0 0  
Имараттар 175959979  175959979 258140139 339140139 341640139 462640139  
Объекттер 50991916 50991916 54491916 404491916 410991916 425991916  
Тармактык инженерия 151660 151660 1971500 2071500 2123500 2334000  
Машиналар жана жабдуулар 53687578,28 54050578,28 60887839,28 61387839,28 66887839,3 67687839,28  
Унаалар 14235917 14235917 27237097 31737097 51737097 52737097  
Башкалар 0 0 0 0 0 0  
Экономиканын негизги тармактары боюнча товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүү:
Инвестициялар              
Айыл чарба 410 2489,8 12507,8 6297,2 20477 10000 10000

Өсүмдүк өстүрүү

0 0 0 100 0 2000 0
Мал чарбасы 0 300 2950 1300 0 0 0
Өнөр жай 2300 17100 17600 4450 0 0 0

Иштетүү

0 0 0 0 0 0 0
Тоо-кен 0 0 0 0 0 0 0
Электр энергиясы 370 0 0 2000 600 0 0
Курулуш 17734,062 70417,608 138809,4 14487,9 354065,8 216600 13500
Соода 0 0 0 10000 0 0 0
Транспорт жана байланыш 0 0 0 2700 11500 0 8000
Башка кызматтар 32302,2 8 467,3 5089,2 15780 6450 1900 0
Кайра иштетүү - - 0 0 0 0 0
Калктын кирешеси              
Орточо номиналдык эмгек акы 6000 10000 15000 16000 18000 20000 22000
Эмгек мигранттарынын которуулары 3 600 000 5 200 000 10 000 000 15 000 000 12 000 000 10 000 000 7 000 000
Пенсиянын орточо өлчөмү 3000 5000 6000 6500 6500 6800 7000
Орточо пайда 4000 4000 5000 7000 8000 10000 12000
Чакан жана орто бизнестен түшкөн орточо киреше 5000 8000 10000 12500 15624 19531 24414
ГФСУ нун жерлерин өздөштүрүү (%) 1,3% 1,3% 8,16% 8,16% 10% 12% 12%
Жайыт жерлерин өздөштүрүү (%) 0,0001 0,0001 0,0001 0,001 0,01 0,1 1%
 
4.2. Учурдагы кырдаалды талдоо жана экономикалык адистештирүү  

Чаек айыл аймагында соода ( 54% ) жана айыл чарбасы ( 44% ) үстөмдүк кылат , башка секторлор АА аймагындагы өндүрүш көлөмүнө бир аз салым кошот.

Чаек ААнын экономика тармактарынын түзүмү

АА экономикасында айыл чарбасынын чоң үлүшү ( 44% ) аймактын экономикалык адистештирилгендиги менен түшүндүрүлөт, мында мал чарбасы алда канча алдыда турат – жалпы айыл чарба продукциясынын 81% . Айыл чарба продукциясынын өсүү темпи да бир топ жогору, ал 2022-жылдагы 4% дан 2026-жылы 6%ке чейин өсөт. Ошол эле учурда ААнын агрардык сектору дагы бир катар көйгөйлөр менен мүнөздөлөт:

-Аймактын оор географиялык жайгашуусу - катаал климат, кыска жай жана узак кыш;
-Дыйкандардын жер иштетүү боюнча тажрыйбасы жетишсиз;
-Айыл чарба техникасынын жетишсиздиги;
-Сугат суунун тартыштыгы
-Күйүүчү майдын баасынын туруксуздугу;
-Тургундардын асыл тукум иштерин колдоодон баш тартуусу;
-Айыл чарба продукциясын сатуу боюнча туруктуу соода түйүндөрүнүн жоктугу;
-Туруксуз тамак-аш менен камсыз кылуу;
-Айыл чарба продукциясын экспорттоого шарттын жоктугу;
-Кайра иштетүүчү ишканалардын жетишсиздиги.

Мал чарба тармагында адистештирилген чарбалардан тышкары, сүт жана сүт азыктары үчүн уй малын пайдалануу кеңири колдонулат, бул үй чарбаларына кошумча пайда алып келет. Мындан тышкары, көрүнүктүү айыл чарба продукциясын өндүрүүдө анча активдүү эмес.

Сүттү кайра иштетүүчү ишкана иштеп, сүт азыктарын: сүт, айран, каймак, сары май, чөбөгө, майдын бир нече түрүн чыгарып, ички рынокко сатыкка чыгарууда. 2024-жылы айылыбыздагы жеке ишкер тарабынан мал союучу жайы ачылып, пайдаланууга берилээри күтүлүүдө. Мамлекеттин жана бейөкмөт уюмдардын жардамы менен фермерлерди, аялдарды, жаштарды жана калктын аялуу катмарынын өкүлдөрүн окутуу боюнча иш-чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Мал чарбачылыгын колдоо үчүн мындан ары фермерлерди окутуу программаларын колдоо, жаш фермерлерге жардам көрсөтүү, калктын аярлуу катмарынын өкүлдөрүн мал чарбачылык көндүмдөрүн үйрөтүү пландаштырылууда. Ошондой эле алардын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында жергиликтуу жана жаны породадагы койлорду асылдандыруунун жана багуунун эффективдуу методдорун ишке киргизуу боюнча чараларды ишке ашыруу белгиленген. Малды ветеринардык көзөмөлгө алуу жана эмдөө иштерин жакшыртуу боюнча чаралар каралат, ошондой эле саан уйларды багуу жана багуу технологиясы боюнча окуу-тарбия иштери жүргүзүлөт. Мындай иш-чараларга жаштардын, аялдардын жана калктын аялуу катмарынын өкүлдөрүнүн катышуусуна өзгөчө көңүл бурулат .

ААнын аймагында климаттык оор шарттарга карабастан, айыл чарба өсүмдүктөрүн мындан ары өнүктүрүү үчүн жакшы өбөлгөлөр бар . Аймактын мал чарбасы адистештирилгендигин эске алып, бул жерде негизги басым тоют даярдоого бурулат. Буга көп жылдык чөптөрдүн жетиштүү жыштыгы бар аймактагы талаалар көмөктөшөт. Маданий чөптөрдүн ичинен эспарцет жана бир жылдык чөптөр (сулу) басымдуулук кылат, ошондой эле чөп катары да пайдаланылат. ААнын климаттык шарттарында картошка, сабиз, кызылча, сарымсак ж.б. өстүрүү келечектүү болуп саналат. Ошондой эле бул жерде тоют даярдоо боюнча үзгүлтүксүз окуу иш-чаралары өткөрүлүп, фермер аялдарга жана калктын аялуу катмарына үрөн менен камсыздоодо колдоо көрсөтүлөт. Өсүмдүк чарбачылыгын өнүктүрүү боюнча чаралардын жана иш-чаралардын кеңири спектри каралат:

-жакынкы жайыттардын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу, чөптүн үрөнүн себүү;
-ирригациялык системаны өркүндөтүү, анын ичинде Чаек айыл аймагына тиешелүү айыл чарба жерлерин сугаруу үчүн ирригациялык каналдардын картасын түзүү жана анын көйгөйлүү жерлерин аныктоо;
-калктын бардык катмарына, анын ичинде аялдарга, жаштарга жана калктын аярлуу катмарына айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүнүн натыйжалуу ыкмалары боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, органикалык жер семирткичтерди колдонууга, которуштуруп -айдоого, сапаттуу үрөндөрдү пайдаланууга басым жасалат;
-бош же суу баскан жерлерде тоют өсүмдүктөрүн өстүрүү;
-деградациясын болтурбоо боюнча алдын алуу чаралары;
-айыл чарба жарманкелерин өткөрүүгө көмөктөшүү;
-бардык жашоочулар муктаждыктарына жараша сугат суусуна ээ болушу үчүн схема түзүлөт; суу алуу системасы бирден жөнгө салынат; айылдын ички ирригациялык тутумунун картасы түзүлүп, көйгөйлүү аймактар аныкталат; Айылдын ички арыктары тазаланат; суу акысын чогултуу боюнча маалымат системалаштырылат, төлөбөгөндөрдүн саны 20% га кыскарат;

Экономиканын башка тармактары активдердин кыйла чектелген комплекси менен берилген. Бүгүнкү күндө ААда 51 дүкөн, 2 наабайкана, кымыз жана сүт сатуучу  соодагерлер (2,5-3 ай гана иштейт), 3 тигүү цехи, 1 май куюучу жай, 8 даяр пластик терезе-эшик цехи, 2 сүт азыктарын кайра иштетүүчү цех, балык өстүрүү боюнча 6 ишкер, 1 кичи базар бар. Учурда жеңил өнөр жай бир кыйла тез өнүгүп жатат: тигүү цехтери ачылып, аялдар жумуш менен камсыз болуп жатат. Экономиканын башка тармактарын өнүктүрүү үчүн төмөнкү чаралардын комплекси каралган:

-калктын кеңири катмарына, анын ичинде аялдарга, жаштарга жана аялуу топтордун өкүлдөрүнө ишкердиктин негиздерин үйрөнүүгө көмөктөшүү, анын ичинде  туризм тармагында; ишкер аялдарды окутуу жана финансылык сабаттуулук боюнча айыл -тургундарынын маалымдуулугун жогорулатуу боюнча жеке иш-чаралар;
-айыл чарба продукциясын кайра иштетүүнү өнүктүрүүгө жана кол өнөрчүлүктү өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү;
-кол өнөрчүлүк борборун уюштурууга жана кол өнөрчүлүк көргөзмөлөрүнө катышууга колдоо көрсөтүү;

Корутундулар жана сунуштар :

ААнын экономикалык адистешүүсү мал чарбачылыгы бойдон калууда, анын үлүшүнө жалпы айыл чарба продукциясынын 88% туура келет . Буга климаттык шарттар жана ААнын географиялык жайгашуусу шарт түзөт. Мал чарбачылыгын мындан ары өнүктүрүү үчүн тоют менен камсыз кылууну көбөйтүү, фермерлерди окутуу жана ветеринардык көзөмөлдү жакшыртуу боюнча бир катар чаралар СЭӨПтө каралат. Өсүмдүк чарбачылыгынын артта калган тармагын экономикалык өсүштүн резерви катары каралып - бул жерде тоют өсүмдүктөрүн өстүрүү аркылуу өсүмдүк өстүрүүчүлүктү жана мал чарбачылыгын өнүктүрүүнү шайкеш келтирүүгө болот, мындан тышкары ирригацияны, үрөнчүлүктү өнүктүрүү боюнча чаралар каралган жана дыйкандарды окутууга көңүл бурулат.

Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмдөрү чоң эмес, бул ААнын андан ары өнүгүүсүнө негиз болуп саналат. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүүнү жана жеңил өнөр жайын (кийим тигүү өндүрүшүн) өнүктүрүүнү колдоо зарыл.

АА үчүн келечектүү тармактардын бири туризм болуп саналат . Туристтик зоналарды уюштуруу жана башка жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен тажрыйба алмашуу боюнча чаралар көрүлөт.

 
4.3. Экономикалык өнүгүү муктаждыктарын талдоо (анын ичинде тике (жеке) инвестициялар)  
Приоритет Мүмкүн болгон иш-чаралардын жана долбоорлордун жалпы сүрөттөлүшү Күтүлгөн натыйжа жана убакыт Болжолдуу наркы (миң сом)
  Чаек айыл аймагына айыл чарба продукцияларын жана кайра иштетүү үчүн чакан цехтерди ачуу 2024-жыл ичинде. Цехтерди ачуу менен калктын жумушсуз катмарынын саны азаят жана айыл чарба продукцияларын өндүрүү жанданат. 1000,0
  Чаек айыл аймагындагы “Көчмөн азыгы” ишканасын кеңейтүү максатында сүт багытындагы уй алуу 2024-жыл ичинде. Ишкананы кеңейтүү максатында 35 саан уй сатып алып, багып өстүрүү 10 000,0
  Чаек айыл аймагына кирпич заводун куруу, иш кагаздарын бүтүрүү 2024-жыл ичинде. Кирпич заводу ишке кирсе, жаңы жумушчу орундар пайда болот, жумушсуз калктын саны азаят, курулушка керектүү материал өзүбүздөн өндүрүлөт 3250,0
  Көк-Ой айылына чакан ГЭС куруу 2024-2028-жылдар ичи 52631,0
  Чаек айылына чакан ГЭС куруу 2024-2028-жылдар ичи Долбоор ишке ашса 3038 квт/саат электр кубаты өндүрүлөт. 63157,0
  Чаек айыл аймагында мал чарбасынын асылдуулугун жогорулатуу 2024-жыл ичинде 1000,0
  Чаек айыл аймагына ветеринардык кызматты кеңейтүү жана жакшыртуу 2024-жыл ичинде 300,0
 

Чаек айыл аймагына караштуу Көк-Ой айылына “Ак-Молдо” участкасына алма, өрүк, жана карагаттын көчөттөрүн отургузуп питомник уюштурууга инвестор тартуу

2024-2026-жыл ичинде 2000,0
  Кызыл-Жылдыз, Арал айылдарына май куючу жай ачуу 2024-2027-жылдар ичи 8000,0
Чаек айылына спорт комплекс ачуу Газпром ишканасы менен макулдашып, спорт комплекс ачууга атайын жер бөлүп берүү 2024-2028-жылдар ичи 100000,0
  Көк-Ой айылына айыл чарба техникасын шаймандары менен сатып алуу 2024-2025-жылдар ичи 3649,0
 
4.4. Экономиканы өнүктүрүүгө байланышкан бюджеттик инвестициялардын зарылдыгын талдоо  
Инвестициялык артыкчылыктар Мүмкүн болгон долбоорлордун жалпы сүрөттөлүшү Күтүлгөн натыйжа жана убакыт Наркы  (миң сом)
Чаек айыл өкмөтүндө муниципалдык ишкана ачуу Муниципалдык ишкананын юридикалык иш-кагаздарын бүткөрүү 2024-жыл ичи. Чаек айыл өкмөтүнө караштуу муниципалдык ишкана өз алдынча иш алып барып, айылдын жашылдандыруу-көрктөндүрүү иштерин жүргүзө баштайт 10,0
Чаек айылына соода борборун ачуу Базар салууга жерди аныктап, облусттук өнүктүрүү фондко долбоор жазуу жана аны ишке ашыруу 2024-жыл ичинде. Базарга 50 контейнер алуу. Соодагерлер менен ижара  келишимин түзүү менен иш алып баруу 10000,0
  Чаек айылаймагындагы ирригациялык арыктарды оңдоо

2024-жыл ичинде

800,0
  Чаек айыл аймагына караштуу Кызыл-Жылдыз айылына мал союучу кичи цех куруу 2024-жыл ичинде 1000,0
  Бостектир насостук станциясын ишке берүү 2024-2025 жылдар ичи 4628,0
  Муниципалдык ишканага көмөкчү чарба уюштуруу 2024-2025-жылдар ичи 5000,0
ЖАЛПЫ бюджеттик инвестициялар  
 
5-БӨЛҮМ. ИНКЛЮЗИВДИК ӨНҮГҮҮ

 

5.1. (таблица) Инклюзивдик өнүгүү  
Категория факт күтүү прогноз
2021-ж 2022-ж 2023-ж 2024-ж 2025-ж 2026-ж 2027-ж 2028-ж 2029-ж
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар 237 226 231 231 226 219 212 204 198
Өтө кедей адамдар 162 262 292 287 282 233 185 158 115
Турмуштук оор кырдаалга туш болгон балдар 4 5 5 4 4 3 3 1 -
Турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр 2 6 6 5 4 3 2 1 -
Алыскы калктуу пункттардын калкы - - - - - - - - -
Мигранттардын үй-бүлөлөрү 241 780 2149 2147 2144 2141 2138 2135 2132
Этникалык азчылык - - - - - - - - -
Аялдар - - - - - - - - -
Аялдар (жалпы калктын %) - - - - - - - - -
Калктын бардык категорияларынын аялуу топторунун (аялдарды кошпогондо) калктын жалпы санындагы жалпы үлүшү (%) 3,6% 7,16% 14,8% 14,8% 14,7% 14,3% 14% 13,8% 13,5%
 
5.2. Учурдагы кырдаалды талдоо  

Бул СЭӨП калктын аялуу катмарын колдоого гана эмес, ошондой эле социалдык жактан муктаж болгон калктын аялуу топторунун жашоо сапатын жакшыртуу максатында аларды аярлуу жарандардын категориясынан экономикалык активдүү субъекттердин категориясына которууга багытталган бир катар чараларды карайт. :

-жетим-жесирлерге жана жаш үй-бүлөлөргө өз бизнесин ачууда реалдуу жардам көрсөтүү үчүн каржылоону тартуу;
-жакырчылыкты азайтуу жана ички жана тышкы миграциянын деңгээлин төмөндөтүү үчүн чакан ишканаларды ачуу аркылуу жаңы жумуш орундарын түзүүгө дем берүү;
-өз бизнесин ачууну каалаган жаштарды колдоо;
-калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча окуу иш-чараларын өткөрүү;
-кыш мезгилинде аз камсыз болгон калкка даректүү жардам - 500 кг көмүр;
-дары чөптөрдү өстүрүү үчүн үрөндөрдү тандоо.

Айыл аймакта калктын аярлуу катмарынын өкүлдөрүн жумуш менен камсыз кылууга даяр чакан ишканалар бар. Өкмөттүк эмес уюмдар айрым маселелерди чечүүдө, мисалы, райондук, областтык жана республикалык деңгээлде иш алып барган кайрымдуулук уюмдары менен байланыштарды түзүүдө, үй-бүлөлүк зомбулуктан жапа чеккендерге жардам көрсөтүүдө.Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын үй-бүлөлүк абалына жана ден соолугуна жана ички, тышкы миграциядагы жарандардын балдарына туруктуу мониторинг жүргүзүлөт. Өнүгүүсүндө кемчиликтери бар балдар үчүн жеринде сабактар өткөрүлөт.

Жыл сайын жакырчылык менен күрөшүү боюнча атайын план түзүлүп, ишке ашырылууда. Жакырчылык жылына 4% азаят. Тобокел тобундагы балдарды коомго интеграциялоо боюнча чаралар иштелип чыккан жана ишке ашырылууда. 110 аз камсыз болгон үй-бүлөгө материалдык жардам көрсөтүлдү. Маданий иш-чараларга калктын аярлуу катмары да катышат.

Эмигранттардын балдары менен иштөө боюнча комплекстүү иш-чаралар иштелип чыккан, ар бир үй-бүлөнүн балдары тыкыр көзөмөлгө алынган. Каттоодо турган мигранттардын балдарына тынымсыз мониторинг жүргүзүлүп, жыйынтыгы боюнча тиешелүү мамлекеттик органга отчет берилет. Мигранттардын балдары, камкорчулары жана тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен жолугушуулар өткөрүлөт. Социалдык маселелер боюнча адистер, мектеп директорлору жана үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси менен биргеликте балдардын укуктары боюнча маалымат стенддери иштелип чыгып, жайгаштырылат.

Корутундулар жана сунуштар :

Аярлуу топтор калктын жалпы санында өтө чоң үлүшүн түзбөйт, бирок ошого карабастан, Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрилиги тарабынан даректүү материалдык жардамдан тышкары, калктын аялуу катмарынын өкүлдөрүн иш менен камсыз кылуу боюнча бир катар чараларды көрөт. Аларды кол өнөрчүлүккө жана айыл чарба өндүрүшүнө тартуу. Бул маселелерде акционердик коом бизнестин жана коммерциялык эмес уюмдардын жардамына таянат. Айрым долбоорлор буга чейин макулдашылган жана СЭӨП негизинде ишке ашырылат.

 
5.3. Инклюзивдик өнүгүү муктаждыктарын талдоо  
Приоритет Мүмкүн болгон чараларды жана долбоорлодун сүрөттөлүшү Күтүлгөн натыйжа жана убакыт
Аз камсыз үй-бүлөлөрдүн санын азайтуу Чаек айыл аймагына кийим токуучу, нан бышыруучу цехтерди кеңейтүү Жыйынтыгында ишке берилген цехтерге жумушчуларды аз камсыз үй-бүлөлөрдүн катарынан тартуу
Чаек айыл аймагындагы аз камсыз болгон 50 үй-бүлөго соцконтракттын негизинде 100 миң сомдон грант берүү Жыйынтыгында 50 үй-бүлө пособие алуучулардын катарынан чыгып, ишкерлердин катарын толуктайт
Майыптуулугу бар жарандарга колдоо көрсөтүү Чаек айыл аймагына даталуу күндөрдөгү спорттук иш чараларга параолимптик оюндарын кошуу Бул кадам менен майыптуулугу бар адамдар моралдык жактан колдоо табат
Муниципалдык менчик имараттарга пандустарды стандартка келтирүү Жыйынтыгында ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнө жеткиликтүүлүгү жогорулайт
 
6-БӨЛҮМ МЕЙКИНДИК

 

6.1. (таблица) Мейкиндик                                                                                                                          
Категория Факт күтүү             прогноз
2022-ж. 2023-ж. 2024-ж. 2025-ж. 2026-ж. 2027-ж. 2028-ж. 2029-ж.  
Участоктун жалпы аянты (га) 32218,6 48625,6 48625,6 48625,6 48625,6 48625,6 48625,6 48625,6  
Жердин категориялары                  
Айыл чарба жерлери  (бардыгы) 30997,6 43654,3 43654,3 43654,3 43654,3 43654,3 43654,3 43654,3  
Анын ичинде айдоо жерлери 2202 3624 3624 3624 3624 3624 3624 3624  
Кайрак жер 107 228 228 200 183 170 121 102  
Сугат жер 2095 3396 3396 3424 3441 3454 3503 3522  
Жайыттар 28681,6 39880,3 39880,3 39880,3 39880,3 39880,3 39880,3 39880,3  
Анын ичинен жеке менчик - - - - - - - -  
ГФСУ 326 604 604 604 604 604 604 604  
Иш жүзүндө колдонулган 8 49 49 49 55 92 150 188  
Колдонулбаган (баланс) 318 555 555 555 549 512 454 416  
Калк жашаган жер (бардыгы 426 533 533 533 540 540 540 540  
Анын ичинде турак жай турган 108 123 123 123 123 124 124 125  
Иш жүзүндө колдонулган 80 102 102 102 102 102 112 120  
Колдонулбаган (баланс) 28 21 21 21 21 22 12 5  
Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлери 588 2737 2737 2737 2737 2737 2737 2737  
Токой фондунун жерлери 588 2737 2737 2737 2737 2737 2737 2737  
Суу фондунун жерлери - - - - - - - -  
Запас жерлер - - - - - - - -  
Иш жүзүндө колдонулган - - - - - - - -  
Колдонулбаган (баланс) - - - - - - - -  

Айыл чарба жерлеринин жалпы аянтындагы иш жүзүндө пайдаланылган айыл чарба жерлеринин үлүшү (%)

95% 94% 94% 94,5% 95% 95,3% 96,6% 97%  
Инженердик инфраструктура менен камсыз болгон турак жай курууга арналган участокторунун үлүшү (%) - - - - - - - -  
Инженердик инфраструктура менен камсыз болгон өндүрүштү жайгаштырууга арналган участокторунун үлүшү (%) - - - - - - - -  
Категория боюнча пайдаланылбаган же кошумча жерлерди пайдалануу зарылдыгын болжолдоо (га - - - - - - - -  
Айыл чарба жерлери - - - - - - - -  
Өнөр-жайынын, транспорттун, байланыштын, коргоонун жана башка багыттагы жерлер - - - - - - - -  
Калк жашаган жер (турак-жай турган) 108 235 235 235 235 242 242 242  
Токой фондунун жерлери 588 2737 2737 2737 2737 2737 2737 2737  
Суу фондунун жерлери - - - - - - - -  
 
6.2. Учурдагы кырдаалды талдоо  
Жалпысынан алганда, ААнын аймагында сугат жерлер жетиштүү - 3396 га түзөт же 93,7%.  Акыркы 5 жылда көп жылдык чөптөр өскөн жерлердин аянты көбөйдү, бул айыл чарба өсүмдүктөрүн өнүктүрүүгө жакшы таасирин тийгизет: биринчиден, топурактын түшүмдүү катмары, чөлгө айланышы жукарып, шамал жана суу менен учуп кеткен жана эрозияга дуушар болуп, калыбына келе баштады. Экинчиден, аймактын тоютка болгон муктаждыгы толугу менен канааттандырылып, аларды сатууда көйгөйлөр болгон жок. Жер участокторун өнөр жай жерлерине которуу жолу менен жаңы өнөр жай зоналарын түзүү пландаштырылууда. Мындан тышкары, турак жай куруу үчүн жерлерди трансформациялоо талап кылынат.
 
6.3. Мейкиндик планынын элементтери  
Мейкиндик планын өзгөртүү боюнча чаралар же ниеттер: Күтүлгөн жыйынтыктар:
7га аянтка жугөрү айдоо Иштетилбей жаткан айыл чарба жерлеринин саны 7 га кыскарат, айыл чарба продукцияларын өндүрүүдөн түшкөн каражаттын суммасы жогорулайт.
20 га жерди турак жай куруу үчүн өздөштүрүү жерлерине которууга жетишүү 25% га чечилет
Жаңы социалдык объектилерди куруу үчүн жер бөлүп берүү Калктын муктаждыктары учун бекер жерди пайдалануу

Жеке ишкерлерге жер маселеси боюнча жардам

Жергиликтүү бийлик жеке ишкерлер менен тыгыз кызматташууга шарт түзөт
7-БӨЛҮМ. ЭКОЛОГИЯ

 

7.1. (таблица) Экология  
Категория Факт Күтүү Прогноз
2021-ж. 2022-ж. 2023-ж. 2024-ж. 2025-ж. 2026-ж.  
Жаратылышты коргоо зоналарынын, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын, микрозаповедниктердин аянты - - - - - -  
Токойлор ээлеген аймак, анын ичинде жайылма токойлор (га) 2737 2737 2737 2737 2737 2737  
Токойду калыбына келтирүү (га) 1 1 2 2 3 3  
Деградацияланган жайыттардын аянты (га) 215 215 215 - - -  
Жайыттарга болгон малдын сыйымдуулугу (бир айда гектарына болгон малдын башы) 60% 65% 66% 68% 69% 70%  
Деградацияланган жайыттардын  жалпы жайыт аянтындагы үлүшү (%) 9% 9% 9% - - -  
Деградацияга дуушар болгон айыл чарба жерлеринин аянты (га) - - - - - -  
Деградацияланган жайыттардын жалпы аянтына карата калыбына келтирилген жайыттардын үлүшү (%) - - - - - -  
Энергияны үнөмдөө. Жылытуу менен камсыз болгон үй чарбаларынын үлүшү (%):              
Борбордук жылытуу 1% 1% 1% 1% 1% 1%  
Электр энергиясы менен жылытуу 1% 1% 1% 1% 1% 1%  
Газ менен жылытуу - - - - - -  
Меш менен жылытуу 98% 98% 98% 98% 98% 98%  
Башка орнотуулар кайра жаралуучу булактарды же энергияны үнөмдөөчү түзүлүштөрдү колдонгон башка орнотуулар (мисалы, көпкө күйүүчү мештер ж.б.у.с.) - - - 1% 1,5% 2%  
Катуу калдыктарды көмүүчү жайлардын саны (даана) 1 3 3 3 3 3  
Катуу калдыктарды кайра иштетүүчү ишканалар же мындай ишканалар менен чектеш аймактарда (бирдиктерде) түзүлгөн келишимдер - - - 1 2 2  
Уруксатсыз полигондордун саны (бирдик 1 1 1 - - -  
Кен казып алуу өнөр жайынын объекттери (бирдиктер) - - - - - -  
Экологиялык коркунучу жогорулаган кен казып алуу өнөр жайынын объекттери (даана) - - - - - -  
Тазалоочу курулмалар аркылуу өткөн саркынды суулар (%) - - - - - -  
 
7.2. Учурдагы кырдаалды талдоо  

Экологиялык маселелерде бир катар көйгөйлөр бар:

-Көпчүлүк таштандылар сорттолбойт же жок кылынбайт.
-Таштандыларды чогултуу үчүн контейнерлердин жоктугу;
-Таштандыларды чогултуу үчүн кызматкерлердин жетишсиздиги;
-Таштандыларды кайра иштетүүчү жабдуулардын жоктугу;

Корутундулар жана сунуштар:

ААнын аймагында кооптуу же тоо-кен өндүрүшү жок, жаратылыш парктары жок, ошондуктан негизги экологиялык маселелер катуу тиричилик калдыктарын башкарууга байланыштуу. Кырдаалды жакшыртуу үчүн катуу таштанды калдыктары (КТК) полигонду рекультивациялоо, таштандыларды ташып чыгарууну уюштуруу боюнча иш-чаралар, ошондой эле долбоор толукталганда жогорудан келген маалыматты пайдалануу боюнча чоң долбоор каралган.

 
7.3. Экологиялык маселелер
 
Приоритет Мүмкүн болгон чаралардын сүрөттөлүшү Күтүлгөн натыйжа жана убакыт
Айыл чарба жерлеринин түшүмдүүлүгүн жогорулатуу Чаек айыл аймагында эрежелерди колдонуу менен айыл чарба жерлеринин түшүмдүүлүгүн жогорулатуу (экологиялык, органикалык, минералдык жер семирткичтерди колдонуу)  
  Чаек айыл аймагына караштуу Кызыл-Жылдыз айылына арпа, буудай, чөптөн башка техникалык өсүмдүктөрдү айдоону колго алуу  
  Чаек айыл аймагына караштуу Кызыл-Жылдыз айылындагы Чолок-Терек жана Кара-Дөбө орөөнүнө жазалма мөңгүлөрдү уюштуруу Суу тартыштыгы басаңдайт, коңшу райондордун практикасына ылайык, жасалма мөңгүнүн суусу июнь айынын ортосуна чейин жнтип берет.
  Көк-Ой айылындагы Миң-Теке участогуна суу келүү үчүн Тарылган жайлоосуна БСР куруу Кошумча айдоо аянттары пайда болот, айыл чарба пролдукцияларынан түшкөн пайда жогорулайт
  Чаек айыл аймагына караштуу Кызыл-Жылдыз айылындагы Чолок-Терек өрөөнүнө сел өтүүчү жайларды орнотуу Сел кесепеттерин минималдаштыруу мүмкүнчүлүгү жогорулайт
 
8-БӨЛҮМ. ЖЕРГИЛИКТҮҮ БЮДЖЕТ

 

8.1. Ресурстарга талдоо жана жергиликтүү бюджеттик маселелер
 
  ЖӨБ БОЮНЧА ЧЫГАША (бардыгы) 2022 факт 2023 , бекитилгени 2023 факт айрыма 2024 2025 2026 2027 2028 2029
  БЮДЖЕТТИК КАРАЖАТТАРДЫН ЭСЕБИНЕН 39461515,9 62055700 53821028,8 8234671,2 54132479 54687478,76 58782478,76 59182478,76 59532478,76 59932478,76
2111 Жумушчулардын жана кызматкерлердин негизги эмгек акысы 17569906,64 27839700 25543124,32 2296575,68 23256016 23256016 23256016 23256016 23256016 23256016
2121 Социалдык фондго чегерүүлөр 2379287,5 3760300 3616157,67 144142,33 4011662,76 4011662,76 4011662,76 4011662,76 4011662,76 4011662,76
2211 Өлкө ичинде кызматтык сапарлар чыгымдары 925522,76 1420900 1320826 100074 1659300 1659300 1659300 1659300 1659300 1659300
2212 Байланыш кызматтары 175876 267000 95000 172000 290500 290500 290500 290500 290500 290500
2214 Транспорттук кызмат көрсөтүү 1946107 2359300 2211920,66 147379,34 4516100 4716100 4816100 4916100 5016100 5116100
2215 Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу 4777256 7258600 4896090,17 2362509,83 3463800 3563800 3663800 3763800 3863800 3963800
2217 Дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды сатып алуу 142500 150000 105000 45000 202300 252300 262300 272300 282300 292300
2218 Тамак-аш сатып алуу 2773276 4537700 3877789 659911 4452500 4502500 4512500 4522500 4532500 4542500
2221 Учурдагы мүлктү оңдоого кеткен чыгымдар 974436 2343200 1559786 783414 1600000 1605000 1700000 1780000 1810000 1890000
2222 Учурдагы тиричилик муктаждыктары үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 1812670 3471000 2665355 805645 3302200 3402200 3502200 3602200 3702200 3802200
2223 Атайын кызматтык кийимдерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо   400000 386500 13500 400000 400000 4080000 4080000 4080000 4080000
2224 Көмүр сатып алуу 2323796 2633500 2110500 523000 2627600 2677600 2687600 2697600 2707600 2717600
2231 Сууга төлөм 818000 643000 643000 0 455000 455000 455000 455000 455000 455000
2232 Электрэнергиясына төлөм 116200 150000 150000 0 180000 180000 180000 180000 180000 180000
272 Калкка  жеңилдетүүлөр жана жеңилдетүүнүн  ордуна компенсациялар 2422900 3043700 2917254 126446 1100500 1150500 1150500 1150500 1150500 1150500
2821 Резервдик фонд 303782 506900 506900 0 1158000 1158000 1158000 1158000 1158000 1158000
  АКТИВДЕР ЖАНА МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР 0 24403100 0 0 12821100 2000000 2055000 2070000 2085000 2100000
3111 Имараттар жана куруулар 0 21953000 0 0 11698600 1500000 1530000 1535000 1540000 1545000
3112 Машиналар жана жабдуулар 0 2450100 0 0 1122500 500000 525000 535000 545000 555000
  АТАЙЫН КАРАЖАТТАР ЭСЕБИНЕН 2700849 9958900 4337626 5621274 3540400 3540400 3540400 3540400 3540400 3540400
  БАЛАНС                    
ЖӨБ БОЮНЧА КИРЕШЕ (БАРДЫГЫ)
11 САЛЫКТЫК КИРЕШЕЛЕР 44362427,5 43541,1 51612877,9 8071777,9            
11111100 Салык агенти төлөөчү киреше салыгы 33217461,3 31255,0 39694098,0 8439098            
11122200 Патенттин негизинде салык 767356 2300,4 2193214,25 107185,75            
11311100 Турак жайга же жайга мүлк салыгы 1456   5091,18              
11311200 Турак жай эмес имаратка жана жайга мүлк салыгы 77241,27   160884,13              
11311300 3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 3524,68   4116,00              
з1132 Жер салыгы
11321100 Жанаша, короо жай жана багбанчылык-огород жер участокторуна мүлк салыгы 612250,77 558,00 536123,93 21876            
11321200 Айыл чарба жерлерине тиешелүү жерлерге мүлк салыгы 265742,73   91634,68              
11321300 Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерге мүлк салыгы 1119968,12 1096,0 1180109,87 84109,87            

14

Салыктык эмес кирешелер

1415

Ижара төлөмү
14151100

Кен казып алуу акысы

146556,72                  
14151200 Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны сактоо үчүн жыйым 500000,00  

61750

             

14152

Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн жыйымдар жана акылар
14152200 Жайыт жерлерди пайдалануу үчүн жыйым 1258841 1211,8 1417341 205541            
14152600

Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун жерлерин иштетүү үчүн ижара акысы

256741 95,000 180527 85527            

 

Чаек айыл өкмөтүнүн башчысы                                                   Т.Күчмуратов