Чаек айыл аймагындагы токтомдор Токтом № 1 02.09.2021

09 Сентября 2021

Чаек айыл аймагынын айылдык Кеңешинин (ХХIХ чакырылышынын) кезексиз ХХХХI сессиясы 
ТОКТОМ № 1

Чаек айылы                                                                                   2021-жылдын 2-сентябры

Кыргыз Республикасынын Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун      Нарын облусунда айылды ичүүчү  суу менен камсыз кылуу жана санитарияны өнүктүрүү программасынын (ПРСВСНО) алкагында каржыланып жаткан долбоорго Чаек, Беш-Терек айылдары  биринчи этапка киргендигине байланыштуу  кызматташтыкка    макулдук берүү  жөнүндө.

ЖҮКТӨП АЛУУ