Муниципалдык веб-сайтты башкаруу боюнча практикалык семинар, 17-18.10.2018