Чаек айыл өкмөтүнүн биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу Чаек айыл аймагындагы оңдоо иштерине байкоо жүргүзүштү