Чаек айыл аймагындагы курулуштар боюнча

09 Сентября 2019

Чаек айыл аймагындагы курулуштар боюнча

          Чаек айыл өкмөтүнүн биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу долбоордун негизинде жасалып жаткан Беш-Терек айылынын Кекилик уулу Жолдошбек атындагы орто мектебинин капиталдык ондоо иштерине кароо жана байкоо жүргүзүштү жана ошондой эле Чаек айыл аймагындагы  бала- бакчалардын учурдагы  оңдоо иштерине байкоо жүргүзүшүп актыларын толтурушту.