Жергиликтүү бюджет-2024

 

Чаек айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2024-жылдагы бюджети